เงื่อนไขการจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ (INDEX SHOP ONLINE)

ไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งบ้าน, วันนี้เราก็มีทางเลือกง่าย ๆ ในการส่งสินค้าให้ท่านถึงบ้าน ฟรี ๆ เพียงคุณช้อปปิ้งครบ 5,000 บาทเท่านั้น!

ยอดซื้อ (บาท) สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าประเภทของแต่งบ้าน
  ในเขตพื้นที่บริการ
(กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
หรือระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร
นับจากสาขาของอินเด็กซ์
ลิฟวิ่งมอลล์ทั่วประเทศ)
นอกเขตพื้นที่บริการ
(ระยะทางการขนส่งเกิน
40 กิโลเมตร นับจากสาขา
ของอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์
ทั่วประเทศ)
ในเขตพื้นที่บริการ
(กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
หรือระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร
นับจากสาขาของอินเด็กซ์
ลิฟวิ่งมอลล์ทั่วประเทศ)
นอกเขตพื้นที่บริการ
(ระยะทางการขนส่งเกิน
40 กิโลเมตร นับจากสาขา
ของอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์
ทั่วประเทศ)
น้อยกว่า 5,000 บาท 500 บาท คิดตามระยะทางการขนส่งจริง คิดตามระยะทางการขนส่ง, จำนวนชิ้น และน้ำหนักของสินค้าจริง
เกิน
5,000 บาท
ฟรี ! คิดตามระยะทางการขนส่งจริง ฟรี !

ประเภทสินค้าที่ต้องการซื้อ

งบประมาณในการสั่งซื้อ

บาท

สถานที่จัดส่งสินค้า

  • จังหวัด

  • อำเภอ

 

หมายเหตุ : การคำนวณนี้เป็นการคำนวณค่าจัดส่งสินค้าเบื้องต้นเท่านั้น อัตราค่าจัดส่งสินค้าจริง จะแสดงหลังจากท่านสั่งซื้อสินค้า และทำการ Check Out เพื่อชำระค่าสินค้าแล้ว

 

 

เงื่อนไขการจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อที่หน้าร้าน

ง่าย ๆ เพียงคุณสั่งซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ครบ 7,000 บาท   เราก็พร้อมจัดส่ง ประกอบ และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ให้คุณถึงบ้าน ฟรี!

ยอดซื้อ (บาท) สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์
  ในเขตพื้นที่บริการ
(กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล หรือระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตรนับจากสาขา ของอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทั่วประเทศ)
นอกเขตพื้นที่บริการ
(ระยะทางการขนส่งเกิน 40 กิโลเมตร นับ
จากสาขาของอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทั่วประเทศ)
น้อยกว่า 7,000 บาท 700 บาท คิดตามระยะทางการขนส่งจริง
เกิน 7,000 บาท ฟรี ! คิดตามระยะทางการขนส่งจริง