อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ เป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมสูงสุดทั้งทางด้านอากาศ เสียง แสง มลพิษ ความเป็นอยู่ของคนทำงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อม
ของโรงงาน
   
เพราะเราส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปยังกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกของกลุ่มประเทศยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถทำให้คุณมั่นใจได้ทั้งในแง่ของคุณภาพ ราคา และมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม
   
   
   

ไม้ที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของอินเด็กซ์ทุกชิ้น เป็นไม้ที่องค์กร FSC หรือ Forest Stewardship Council ให้การรับรองว่า เป็นไม้ที่ได้มาจากป่าปลูก ซึ่งมีความยั่งยืน สามารถปลูกทดแทนได้ ไม่ทำลายธรรมชาติ

นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้นำมากว่าสิบปี ในการริเริ่มใช้ไม้มาตรฐาน European Standard Class 1 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า E1 ซึ่งเป็นมาตรฐานไม้ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่ามีสารพิษฟอร์มัลดีไฮด์ในเนื้อไม้ต่ำมาก ปลอดภัยต่อการใช้งานสูง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จนกลายเป็นมาตรฐานในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของประเทศ ณ ปัจจุบัน

   
ที่โรงงานของอินเด็กซ์ เราลงทุนติดตั้งเครื่องไซโลดูดฝุ่นขนาดใหญ่ นับเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาท สำหรับจัดการกับเศษฝุ่นของไม้ที่ฟุ้งออกมา ในขั้นตอนการผลิต เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของเพื่อนร่วมงานในโรงงานของเรา รวมทั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราด้วย
   
   
   

อินเด็กซ์ ร่วมกับพนักงาน และบริษัทคู่ค้าของเรา ในการจัดทำโครงการระดมทุนเพื่อ นำเงินบริจาคไปสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม มาตลอดต่อเนื่อง ทุก ๆ ปี มาแล้วกว่าสิบปี รวมเงินระดมทุนเพื่อบริจาคไปแล้วมากกว่าสิบล้านบาท

   

การรักษาสิ่งแวดล้อมของเราไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการผลิตเท่านั้น แต่เริ่มมาตั้งแต่ขั้นตอนของการคิด การพัฒนา และการออกแบบ เพราะสิ่งแรกที่ทีมดีไซน์เนอร์ของเราต้องคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทุก ๆ ชิ้น ก็คือ เราจะออกแบบอย่างไร เพื่อให้เราตัดแผ่นไม้ แล้วเหลือเศษทิ้งน้อยที่สุด เพื่อเป็นการลดการสูญเสียทรัพยากรไม้อย่างไม่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่ยังคงความแข็งแรง และความสวยงาม แต่ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

 

   
   

ปี 2553, อินเด็กซ์มีโครงการหนังสั้นชั้นดีของคนมีใจ หรือโครงการ Index Loving More by Index Living Mall ซึ่งเป็นโครงการหนังสั้น 12 เรื่อง 12 ตอน ร่วมเล่นโดยเหล่าคนดัง
นักแสดง และศิลปินต่าง ๆ จากหลาย ๆ วงการ โดยนำรายได้ที่ได้จากค่าตัวนักแสดง และจากกล่องรับบริจาคในอินเด็กซ์
ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขา เพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2553