WORKING WITH INDEX LIVING MALL

ด้วยวิสัยทัศน์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อก้าวขึ้น “เป็นหนึ่งในใจเรื่องธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในเอเชีย” หรือ To be the top of mind home furnishings store in Asia คือ สิ่งที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ของเรามุ่งมั่นตั้งใจและต้องก้าวไป ให้ถึง ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่น และทุ่มเทในการสรรหา ผู้ร่วมงานที่พร้อมจะก้าวเดินเคียงข้างไปสู่ ความเป็นบริษัทชั้นนำของเอเชียไปพร้อมๆ กับเรา

ที่นี่ “อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์” เราให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยถือว่าพนักงาน “เป็นทรัพยากร ที่มีค่าที่สุดขององค์กร” ดังที่ คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ, ประธานกรรมการบริหาร เคยกล่าว ไว้ว่า “อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ ของเรามีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมรับกับการผลิตเฟอร์ นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และแม้ว่าเราจะมี เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย มูลค่าหลายร้อยล้านบาท แต่หากคนหรือพนักงานของเราใช้ เครื่องมือเครื่องจักรไม่เป็น หรือไม่สามารถทำให้ใช้งานได้ เครื่องมือเครื่องจักรเหล่านั้นก็เป็น แค่เพียงเศษเหล็กเท่านั้น”

ดังนั้น อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จึงให้ความสำคัญกับการสรรหาและพัฒนาคนของเราอย่างยิ่งและ จริงจัง นอกเหนือจากการมีวิสัยทัศน์และมีกลยุทธ์ (Strategy) ที่ชัดเจนแล้ว สุดท้ายธุรกิจเรา จะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงก็ด้วยคน (People) หรือบุคลากรในองค์กรของเรานั่นเอง

กว่า 36 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ ของเราเติบโตและ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ด้วยลิฟวิ่งมอลล์กว่า 17 สาขาและเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ในห้าง สรรพสินค้าชั้นนำกว่า 20 สาขาทั่วไทย และเพื่อรองรับกับการขยายสาขาของธุรกิจทั้งในและ ต่างประเทศ   

เราต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความเป็นมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ รองรับกับงานที่ท้าทาย งานที่ทำให้ท่านได้แสดงศักยภาพในตัว ออกมา เพื่อสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่มีคุณภาพ ดีไซน์ทันสมัย และการ บริการที่ประทับใจ คนหรือบุคลากรที่เราสรรหามา จะต้องเปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน (Specialist) รู้จริงและรู้ลึกในเนื้องาน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทาง กายภาพ (Sleeping Klinic) , การประกอบอาหาร (Cooking Specialist) และจัดดอกไม้ (Flower Specialist), หรืองานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Kafe’)

รวมถึงงานที่ให้อิสระทางความคิด ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคุณอย่างเต็มที่ อาทิ งานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Designer) ในกลุ่มสินค้า Home Furnishings, Kitchen & Built in งานออกแบบกราฟิก (Graphic Design), งานดิสเพลย์ (Display) หรือ แม้กระทั่งการเป็นพนักงานขาย (Inspire Consultant) ที่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการ บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ซึ่งคุณจะหาจากที่อื่นไม่ได้ นอกจากที่ อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์

   
ด้วยเชื่อมั่นในคุณค่าของคน .....
หากคุณมีความสามารถตรงตามที่เราต้องการ ด้วยศักยภาพที่โดดเด่น บุคลิกภาพที่ดี Service Minded ที่เป็นเลิศ มาร่วมพิสูจน์งานที่ท้าทาย และเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจกับเราที่ “อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์”