CONTACT HR
 • ที่อยู่
 • 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 • โทรศัพท์
 • โทร. 0-2898-6420-5 ต่อ 2102, 2103, 2105
 • โทรสาร
 • โทร. 0-2898-6750
 • recruitment@indexlivingmall.com
 • www.facebook.com/hr.index
 • เรื่องที่ต้องการติดต่อ
 • ชื่อ-นามสกุล
 • อีเมล์
 • เช่น xx@xxx.xx
 • โทรศัพท์
 • เช่น 02xxxxxxx
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่
 • เช่น 08xxxxxxxx
 • ข้อความ
 • รหัสยืนยันการโพสต์