เพียงซื้อสินค้าในอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ อินเด็กซ์เฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ หรือวินเนอร์เฟอร์นิเจอร์ ครบ 500 บาทขึ้นไป ท่านสามารถสมัครสมาชิก JoyCard เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย
  • คะแนนสะสมในบัตรไม่สามารถโอนไปยังบัตรของผู้อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

  • คะแนนสะสมที่ปรากฏในการเช็คคะแนน จะเป็นคะแนนสะสมจนถึงยอดการซื้อล่าสุดของวันก่อนหน้า ทั้งนี้หากมีการจับจ่าย และได้คะแนนจากการซื้อวันนี้ คะแนนจะไปประมวลผล และโชว์ในวันรุ่งขึ้น

  • คะแนนสะสมที่ทำการแลกใช้ไปแล้วนั้น จะหักลบในระบบในส่วนต้นของบัญชีโดยวิธี “เข้าก่อนออกก่อน” (First in, First out)

  • คะแนนสะสม Point Reward มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่ปีที่ได้รับคะแนนสะสม และจะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

  • การขอยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร คะแนนสะสมจะหมดอายุ และทำให้หมดสิทธิ์ในการนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลทันที

  • เมื่อบัตรสมาชิก JOY CARD สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกมีหน้าที่ในการแจ้งให้ Index Living Mall ทราบ ไม่ว่าจะเป็นทาง Customer Service Center หรือ Customer Service Counter ของ Index Living Mall ทุกสาขา ในกรณีที่ Index Living Mall ไม่ได้รับแจ้งเหตุหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Index Living Mall จะไม่รับผิดชอบต่อการสะสมคะแนนหรือสิทธิพิเศษใดๆทั้งสิ้น

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับ “นโยบายการคืนสินค้า” ของ Index Living Mall มีผลกับการใช้จ่ายทุกอย่างของสมาชิก ถ้าสมาชิกทำการเปลี่ยนแปลงหรือคืนสินค้าไม่ว่าจะเป็นชิ้นใดก็ตามที่ทำการสะสมคะแนนไปแล้วนั้น คะแนนจะถูกหักออกจากบัตรทันที สมาชิกต้องแสดงบัตร JOY CARD ทุกครั้งเมื่อทำการคืนสินค้าที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนคืนสินค้า

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข รวมถึงการยกเลิกบัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์

Share |