NEWS & EVENT
ดอกไม้จันทน์ แทนใจ น้อมถวายพ่อหลวง

15/06

2017

ดอกไม้จันทน์ แทนใจ น้อมถวายพ่อหลวง ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน ๙๙,๙๙๙ ดอก

 

ดอกไม้จันทน์ แทนใจ น้อมถวายพ่อหลวง

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด และบริษัทในเครือ

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน ๙๙,๙๙๙ ดอก

 

ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

 

 

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

 

 

ดอกไม้จันทน์

คุณขันทอง   อุดมมหันติสุข รองประธานกรรมการ

 

 

ดอกไม้จันทน์

คุณกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ

 

        บริษัท อินเด็กซ์  ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด นำโดยผู้บริหาร คุณขันทอง   อุดมมหันติสุข รองประธานกรรมการ,  คุณกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ และเหล่าพนักงาน  ร่วมกันประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์”          (ดอกดารารัตน์) จำนวน ๙๙,๙๙๙ ดอก  ในโครงการ “ดอกไม้จันทน์  แทนใจ น้อมถวายพ่อหลวง” เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

        ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย  โดยสามารถร่วมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” (ดอกดารารัตน์) ได้ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ณ  บริเวณกลุ่มสินค้าตกแต่งประเภทดอกไม้หรือประเภทตกแต่งสวน)  ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 – 19.00 น. สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-4171111

ค้นหาข่าวย้อนหลัง

  • Share |