ฉากรับชั้นเจาะรู รุ่นแฮนดี้-บี ขนาด 20 ซม. - สีเงิน