สตูลหนัง 1 ที่นั่ง รุ่นคอลโล่ / แอล - สีน้ำตาลเข้ม