โซฟาหนังปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นโบโน่ - สีช็อคโกแลต