ตู้ไซด์บอร์ดไฮกลอส รุ่น ไอเนส ขนาด 160 ซม. - สีน้ำตาล