โต๊ะกลางกระจก รุ่นเพ็นต้า ขนาด 90 ซม. - สีธรรมชาติ