ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นโรซาเบลลา/ดี ขนาด 100 ซม. - สีขาว