เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นดีเร็ก - สีดำ/วอลนัท