เก้าอี้สำนักงาน PVC พนักพิงกลาง รุ่น โบนิตาร์ - สีดำ