โต๊ะกลางวีเนียร์ รุ่นมูริโอ้ ขนาด 140 ซม. - สีน้ำตาล