โต๊ะกลางกระจก รุ่นคาโพซโซรี่ ขนาด 140 ซม. - สีน้ำตาลอ่อน