โต๊ะบาร์ไม้ รุ่นออสติน ขนาด 120 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ