โต๊ะอาหาร รุ่น มากาลู ขนาด 180 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค