ร่มกันแดดเสาข้างเหลี่ยม รุ่นคาปัว ขนาด 3 x 3 เมตร - สีเทา