ตู้ล้อเลื่อนสูงแบบ B รุ่นแอ็คทิว่า - สีคอร์นวอลโอ๊ค