ตู้ข้างเตียง รุ่น คอร์ซิกา ขนาด 60 ซม. - สีไม้เข้ม