ตู้เก็บของ 6 ลิ้นชัก รุ่นคอร์ซิกา ขนาด 150 ซม. - สีไม้เข้ม