ชุดโต๊ะสนาม รุ่นคาพิสโก้ (โต๊ะ 1+ เก้าอี้ 2) - สีเทา