ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่นคาลาคัตต้า - สีขาว/ลายหินอ่อน