โต๊ะกลาง รุ่นคาลาคัตต้า ขนาด 90 ซม. - สีขาว/ลายหินอ่อน