เตียงนอน รุ่นปาลาสโซ่ ขนาด 5 ฟุต (พื้นเตียงซี่) - สีแชมเปญ วอลนัท