เตียงนอน รุ่น ปาลาสโซ่ ขนาด 5 ฟุต (พื้นเตียงทึบ) - สีแชมเปญ วอลนัท