ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นโอดิน+ลอนส์เดล (โต๊ะ 1+เก้าอี้ 4) - สีไม้โอ๊คธรรมชาติ