เตียงนอน 2 ลิ้นชัก รุ่น แมสซิโม่ ขนาด 6 ฟุต - สีขาว