โซฟาหนังปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นอัลโคว่า - สีน้ำตาล