ตู้ข้างเตียง รุ่นเฮอร์เบิร์ท ขนาด 50 ซม. - สีหินทราย