โต๊ะกลาง รุ่น เพลย์ พอช ขนาด 84 ซม. - สีไลท์โอ๊ค/ดำ