ชุดโต๊ะทานอาหารหินอ่อน รุ่นมาซซินี (โต๊ะ 1+เก้าอี้ 4) - สีขาว/ขาว