ตู้บานสไลด์ รุ่นทราเวอร์ทีน ขนาด 180 ซม. - สีหินอ่อน/หินทราย