โต๊ะข้างเตียง A รุ่นซูพรีม - สีหินทราย/แชมเปญ วอลนัท