โต๊ะข้างเตียง B รุ่นซูพรีม - สีหินทราย/แชมเปญ วอลนัท