โต๊ะข้างเตียง C รุ่นซูพรีม - สีหินทราย/แชมเปญ วอลนัท