ตู้บานสไลด์ รุ่นซูพรีม ขนาด 100 ซม. - สีหินทราย/ทอง