ตู้บานสไลด์ รุ่นซูพรีม ขนาด 120 ซม. - สีหินทราย/ทอง