ตู้ต่อบนตู้บานสไลด์ รุ่นซูพรีม ความกว้าง 120 ซม. - สีหินทราย