ตู้แต่งตัวแบบยืน รุ่นซูพรีม ความกว้าง 50 ซม. - สีหินทราย