ตู้วางทีวีแบบแขวน รุ่นซูพรีม ความกว้าง 90 ซม. - สีหินทราย