ตู้วางทีวีแบบแขวน รุ่นซูพรีม ความกว้าง 120 ซม. - สีหินทราย