ตู้แต่งตัวแบบสไลด์ รุ่นซูพรีม ความกว้าง 15 ซม. - สีหินทราย