ชุดโต๊ะอาหาร รุ่นโซเรลล่า+มาร์ซี่ (โต๊ะ 1+เก้าอี้ 8) - สีขาว/น้ำตาล