ตู้เสื้้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 2.0 LUX06 - สีไลท์โอ๊ค