ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 2.5 LUX01 - สีไลท์โอ๊ค