ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 3.0 LUX07 - สีไลท์โอ๊ค / กระจกใสชา