ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 3.0 LUX13 - สีเลอร์บานาโอ๊ค/กระจกเงาชา