ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 3.0 LUX17 - ลายหินอ่อนสีขาว/กระจกเงา